Whisky als belegging

"The shortage of old and rare single malt ... has already started, and it's going to get worse. Age-labeled single malt Scotch has always been, by design, a limited commodity"

- CNN (2016) -

Waarom is whisky
een interessante belegging?

1guy-money-cropped

Resultaten uit het verleden

Historisch rendement

Natuurlijk vormen resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Maar uit onderzoek naar de waardeontwikkeling van ruim 600 verschillende whisky’s kwam naar voren dat Schotse single malt whisky in de periode 1936 - 2008 een gemiddelde jaarlijkse waardestijging liet zien van 6,6%.

Minder gevoelig voor conjunctuurschommelingen

Whisky heeft een stabiele waardestijging gedurende een langere periode laten zien. Het product bleek ook veel minder gevoelig dan andere beleggingen voor conjuncturele schommelingen en gebeurtenissen in de wereld zoals oorlogen.

Het product

Tastbaar product

De flessen op de WWI zijn juridisch eigendom van de beleggers. Dit betekent dat je investering wordt gedekt door eigendom van een schaars, kwalitatief en fysiek product.

Bederft niet

Whisky in de fles kan vele decennia bewaard blijven zonder verlies van kwaliteit. Dit biedt de mogelijkheid om op voor jouw gunstige momenten te handelen.

Tijd

Het duurt daadwerkelijk 30 jaar om 30 jaar oude whisky bij te maken. Wetgeving schrijft namelijk voor dat de leeftijd van de jongste whisky die in de fles zit op het etiket vermeld moet worden.

Vraagt weinig aandacht

Het voordeel van beleggen in whisky is dat je er als belegger niet dagelijks naar om hoeft te kijken. Whisky in vaten heeft jaren nodig om optimaal te rijpen. Als whisky eenmaal gebotteld is, kan deze heel lang (wel 100 jaar of langer) bewaard worden. De onderhoudskosten zijn zo laag dat geen enkel ander product zo goedkoop en eenvoudig beheerd kan worden.

guy-lightbulb
guy-laptop

De markt

Schaarste

Structurele vraag uit de industrie zelf. Oude single malt is nodig voor de blend industrie. Enkele decennia geleden was de vraag naar whisky aanzienlijk lager dan vandaag de dag, waardoor distilleerderijen minder produceerde en er nu weinig oude whisky is. Whisky is een consumptieproduct en wordt ook gewoon opgedronken. Daardoor is er gewoon steeds minder.

Stijgende wereldwijde vraag

Eind jaren '60 werd single malt whisky voor het eerst verkocht. Sinds de jaren '90 is er een toenemende vraag, niet alleen in Nederland, maar vooral in Azië en grote delen van Europa. Rusland, India en China zijn opkomende markten waardoor de vraag naar (exclusieve) single malt whisky sterk is toegenomen.

Wereldwijd verhandelbaar

Een investering in whisky is wereldwijd verhandelbaar. Hierdoor is het niet afhankelijk van de situatie in één land. Ter vergelijking: stort de huizenmarkt in Nederland in, is het pand niet te verkopen in India. Daarnaast is whisky, net zoals aandelen, te verhandelen op de beurs.

Streng gereguleerde industrie in Schotland (SWA)

De Scotch Whisky Association is een handelsorganisatie die de belangen van de Schotse whiskyindustrie promoot, beschermt en vertegenwoordigd. De strenge regelgeving zorgt voor een hoge kwaliteitsstandaard.

Let op de risico's

Beleggen kan geld opleveren, maar er zijn altijd risico’s. Als je wilt beleggen, let dan op of deze belegging past bij de onzekerheden die je wilt accepteren. Wij adviseren niet met geld te beleggen wat op korte termijn financiële moeilijkheden als gevolg kan hebben.

Iedereen kan in whisky beleggen!

Neem een kijkje