Wat we van jou moeten weten

Het is steeds vaker in het nieuws. Banken die megaboetes krijgen omdat ze de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet voldoende naleven. 

Financiële instellingen zijn verplicht om hun klanten te onderzoeken voordat zij zaken gaan doen. Dit proces kent verschillende namen: due diligence, ken-uw-klant, Know Your Customer of KYC. De World Whisky Index is verplicht de Wwft na te leven en daarom hebben wij ook een procedure die jij dient te doorlopen voordat je kan handelen.

guy-phone-cropped

Wat is het doel van Know Your Customer?

  • De identiteit van de rekeninghouder te verifiëren
  • De uiteindelijke belanghebbende te identificeren en diens identiteit te verifiëren
  • Doel en beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen
  • De zakelijke relatie en zijn transacties te monitoren, met eventueel een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de relatie of de transactie gebruikt worden
  • Vast te stellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is en deze persoon te identificeren en diens identiteit te verifiëren
  • Op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om te verifiëren of de cliënt ten behoeve van zichzelf optreedt dan wel ten behoeve van een derde.